THÔNG BÁO NGÀY 28/05/2018

ĐƠN GIÁ CSD

Kính gửi các thành viên CSD,
Kể từ khi bắt đầu đồng tiền CSD vào tháng 12/2017, CSD đã nhận được những nhận thức tích cực, sự phát triển tốt đẹp của đồng tiền, tiện ích mang tính thực tế, sự đổi mới và nhu cầu từ cộng đồng, chúng tôi rất trân trọng được thông báo rằng Giá trị đồng tiền CSD không còn được xác định với giá đơn vị Ethereum nữa.

Giá trị của đồng CSD như sau:

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 09 tháng 06 năm 2018, giá đơn vị của đồng CSD là USD 0.40

Để biết rõ hơn thông tin chi tiết cho các vấn đề được đề cập bên trên, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi về địa chỉ hello@csd135.io.
Nhân viên phục vụ khách hàng của chúng tôi sẽ rất hân hạnh được cung cấp thông tin chi tiết cho bất kỳ một thắc mắc nào của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên kinh doanh của chung tôi nếu cần thêm sự hổ trợ nào khác.

Chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn
Ban Quản Lý